GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bohumila Šuterová IČ 12655571 se sídlem Náměstí 39, Štramberk 742 66. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
Bohumila Šuterová
Adresa: Náměstí 39, Štramberk 742 66
Email: BohumilaSuterova@seznam.cz
Telefon: 606 625 313

Účel zpracování osobních údajů

Důvodem ke zpracování osobních údajů je buď odeslání dotazu anebo poptávka ubytování.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje nezbytné k vyřízení poptávané služby:

  • Identifikační údaje
  • Elektronické kontaktní údaje
  • Další osobní údaje spojené se smluvním vztahem

Původ osobních údajů

Osobní údaje, která nám sdělíte za účelem vyřízení požadavku.

Proč jsou osobní pdaje zpracovávány

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro plnění smluvního vztahu.

Informace o předávání osobních údajů třetím stranám

Na našich Internetových stránkách používáme služby Google Anayltics. V této souvislosti Google ukládá soubory cookies do Vašeho zařízení a analyzuje používání nástrojů pro sledování Vašeho chování při procházení Internetových stránek. Tato data odeslaná jednotlivými tagy jsou sloučena pod jednotným uživatelským rozhraním, uložena a zpracována. V rámci používání našich Internetových stránek aktivací tagů Google jsou předávány na server společnosti Google zejména takové údaje, jako je vaše IP adresa a vaše uživatelská aktivita, které mohou být zpracovávány a ukládány i mimo EU, např. v USA, a to při dodržení příslušných bezpečnostních standardů. Sledovací nástroje používané v rámci služby Google Analytics zajišťují před přenosem anonymizaci zdrojových kódů pomocí správce adres Google. Správce značek Google tak může shromažďovat adresy IP pouze anonymně prostřednictvím tzv. maskování IP adres.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 20. října 2022.