Zpracování cookies

Informace o zpracování cookies

Správce vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování je společnost:

 • Bohumila Šuterová
 • IČ: 12655571
 • DIČ: CZ486211404
 • se sídlem: Náměstí 39,Štramberk 742 66
 • kontaktní údaje: Bohumila Šuterová
 • email: BohumilaSuterova@seznam.cz
 • telefon: 606 625 313
 • www: www.suterova-b.cz

Co to jsou cookies

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě internetových stránek www.suterova-b.cz („Internetové stránky“).

Na Internetových stránkách používáme nezbytné a analytické.

NEZBYTNÉ COOKIES

Tyto cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost Internetových stránek. Tedy aby Internetové stránky mohly plnit svou základní funkci, aby se mohly zobrazit a byla zaručena jejich stabilita a bezpečnost.

ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Internetové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Internetových stránek. Analytické cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich Internetových stránkách využíváme následující nástroje třetích stran:

 • Google Analytics (bližší informace ZDE); 

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE MIMO EVROPSKOU UNII

Na našich Internetových stránkách používáme služby Google Analytics. V této souvislosti Google ukládá soubory cookies do Vašeho zařízení a analyzuje používání nástrojů pro sledování Vašeho chování při procházení Internetových stránek. Tato data odeslaná jednotlivými tagy jsou sloučena pod jednotným uživatelským rozhraním, uložena a zpracována. V rámci používání našich Internetových stránek aktivací tagů Google jsou předávány na server společnosti Google zejména takové údaje, jako je vaše IP adresa a vaše uživatelská aktivita, které mohou být zpracovávány a ukládány i mimo EU, např. v USA, a to při dodržení příslušných bezpečnostních standardů. Sledovací nástroje používané v rámci služby Google Analytics zajišťují před přenosem anonymizaci zdrojových kódů pomocí správce adres Google. Správce značek Google tak může shromažďovat adresy IP pouze anonymně prostřednictvím tzv. maskování IP adres.

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?

K ukládání souborů cookies můžete udělit souhlas pomocí tzv. cookie lišty, příp. prostřednictvím prohlížeče. V nastavení svého internetového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies také odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití některých souborů cookies, určité funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:       

KONKRÉTNÍ PŘEHLED COOKIES

. . .

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na výmaz:
  v případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování správci neukládá zákonná povinnost.
   
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů:
  v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
   
 • Právo na přenositelnost údajů:
  v případě, že chcete, aby Shoptet Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V  případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, správce Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
   
 • Právo vznést námitku:
  máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 
   
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost. 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na BohumilaSuterova@seznam.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 20. října 2022.